NGA战队拖欠工资后续:前队员纷纷发声

今早,原NGA选手柠檬发微博爆NGA战队拖欠选手工资,随后NGA此前的选手纷纷转发微博,并持续爆料NGA拖欠工资的事情。

最早是RLE,鹅皇:

NGA战队拖欠工资后续:前队员纷纷发声

然后是前NGA队长LittleCat:

NGA战队拖欠工资后续:前队员纷纷发声

前NGA选手Hysteria:

NGA战队拖欠工资后续:前队员纷纷发声

NGA选手,ID不明:

NGA战队拖欠工资后续:前队员纷纷发声

鹅皇再次接力:

NGA战队拖欠工资后续:前队员纷纷发声

前队长小猫:

NGA战队拖欠工资后续:前队员纷纷发声

原NGA选手:

NGA战队拖欠工资后续:前队员纷纷发声NGA战队拖欠工资后续:前队员纷纷发声
未经允许不得转载:新闻 » NGA战队拖欠工资后续:前队员纷纷发声